1 lipca 2020

List Arcybiskupów z okazji otwarcia kościołów

Posłanie Arcybiskupów Metropolitarnych Kościoła katolickiego w Anglii

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Łaska i pokój naszego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami

We wtorek podano do wiadomości, że od 4 lipca br., miejsca kultu religijnego będą mogły ponownie otworzyć się dla modlitwy i nabożeństw. Witamy tę widomość z wielką radością. Od chwili wprowadzania ograniczeń poruszania i kontaktowania się, członkowie wszystkich grup wyznaniowych napotkali ograniczenia w zakresie obchodzenia najważniejszych świąt religijnych. W okresie Wielkanocnym doświadczenia nasze były zupełnie nieporównywalne z tym co dotychczas było nam znane. Teraz w naszych kościołach i z naszymi wiernymi możemy znowu cieszyć się świętowaniem głównych tajemnic naszej wiary w Eucharystii.

Niedawne otwarcie naszych świątyń dla prywatnej modlitwy indywidualnej było ważnym krokiem milowym na drodze do wznowienia wspólnotowych praktyk. W naszych kościołach, które są otwarte, wprowadzano wszystkie środki, konieczne dla zapewnienia, że ryzyko przenoszenia wirusa jest zminimalizowane. Te środki to skuteczne odkażanie rąk, utrzymywanie wskazanej pomiędzy osobami odległości oraz czyszczanie kościoła. Jesteśmy zdeterminowani by ten system higieny i zapobiegania zakażeniom odpowiadał wymogom Rządu i zdrowia publicznego.

Pragniemy podziękować wszystkim w społeczności katolickiej za podtrzymywanie życia wiary tak kreatywnie, nie pomijając także roli domu rodzinnego. Dziękujemy naszym księżom za wierne odprawianie Mszy Świętej dla swoich podopiecznych oraz za innowacyjne rozwiązania, które umożliwiły udział w transmisji na żywo i na inne sposoby. Jesteśmy wdzięczni za opiekę duszpasterską naszych księży dla osób, dla których ograniczenia były szczególnie uciążliwe, a w szczególności dla tych, których dotknęła żałoba. Uznajemy również usługi wolontariuszy, które odegrały istotną rolę we wspieraniu najbardziej potrzebujących. Korzystając z doświadczenia z przebytej drogi oraz wprowadzając w życie uzyskaną wiedzę, musimy obecnie spojrzeć w przyszłość.

Złagodzenie ograniczeń w zakresie praktyk wspólnotowych, wymaga od nas przezornego postepowania w tym procesie. Nasze życie zostało zmienione przez doświadczenie pandemii i oczywistym jest, że nie możemy po prostu powrócić do stanu sprzed wprowadzenia ograniczeń. Pozostajemy skupieni na Panu Jezusie i Jego poleceniu „to czyńcie na moją pamiątkę”. Musimy teraz odbudować pojęcie, czym jest wspólnota Eucharystyczna, trzymając się mocno tego wszystkiego co dla nas drogie, jednocześnie poszukując kreatywnych sposobów działania w zmienionych okolicznościach.

Koniecznym jest potwierdzenie, że na ten czas obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej jest nadal zawieszony. Znaczna liczba kościołów może pozostać zamknięta z powodu tego, że nie są w stanie zapewnić właściwych warunków dla indywidualnej modlitwy. Wprowadzenie tych wymagań jest warunkiem wstępnym otwarcia jakiegokolwiek kościoła dla odprawienia Mszy Świętej z obecnością wiernych po 4 lipca.

Należy mieć świadomość, że liczba osób uczestnicząca we Mszach w naszych kościołach musi być ograniczona. Ta liczba będzie ustalona lokalnie w zależności od możliwości zachowania wymogów odległości pomiędzy osobami. Dlatego musimy zastanowić się z należytą uwagą jak i kiedy będziemy mogli uczestniczyć we Mszy Świętej. Nie możemy natychmiast powrócić do zwyczajowego postepowania. Następnym krokiem nie jest w żadnej mierze „powrót do normalności”.

Zwracamy się do każdego katolika, aby zastanowił się uważnie nad tym jak i kiedy może znowu uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele. Być może księża będą musieli zastanowić się nad odprawianiem dodatkowych Mszy podczas weekendu. Ponieważ nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnej prosimy was o zastanowieniu się nad możliwością uczestnictwa we Mszy podczas tygodnia. To zmniejszy natłok we Mszach niedzielnych i pozwoli na stopniowy powrót uczestnictwa w Eucharystii w kościele dla większej liczby osób.

Podążając w przyszłość, wiele osób nie będzie mogło nadal uczestniczyć we Mszy w kościele. Stąd też prosimy parafie, o ile to możliwe, o kontynuacje transmisji Mszy niedzielnej na żywo dla tych osób, które wymagają szczególnej ochrony przed zakażaniem, są osobami specjalnej troski, jak również dla tych osób, które nie mogą opuścić swojego domu ze względu na podeszły wiek czy chorobę.

Kiedy powrócimy do uczestnictwa we Mszy w kościele będą pewne różnice, w tym jak przebiega nabożeństwo. Póki co, nie będzie śpiewu wiernych i Msza będzie trwała krócej niż zwykle. Nic jednak nie umniejsza wagi naszego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Eucharystii. Prosimy wszystkich, aby odnosili się z szacunkiem do wytycznych, który będą wydane i do instrukcji podanych w kościołach oraz o ich przestrzeganie.

Tak jak ja was umiłowałem” powiedział Pan Jezus, „żebyście i wy tak się miłowali nawzajem” (J 13,34). Ograniczenie poruszenia się przyniosło wiele nadzwyczajnych czynów miłosierdzia, życzliwej dobroci katolików w naszych społecznościach, który opiekowali się potrzebującymi i osobami specjalnej troski. Byliśmy świadkami czynnej miłości w dziełach charytatywnych oraz w służbie pracowników z pierwszej linii, którzy są członkami naszego kościoła. Teraz możemy wrócić do źródła tej miłości, do samego Chrystusa, obecny dla nas w sakramencie, ciałem, krwią, duszą i boskością w Komunii Świętej. Przygotowując się do powrotu do nabożeństw z uczestnictwem wiernych, szanując się nawzajem, połączmy się w dziękczynieniu Bogu za wspaniały dar Eucharystii.

 

Oddani wam w Chrystusie

Vincent Kardynał Nichols, Arcybiskup Westminster

Malcolm McMahon OP, Arcybiskup Liverpool

Bernard Longley, Arcybiskup Birmingham

John Wilson, Arcybiskup Southwark

 

List jest skierowany do społeczności katolickiej w Anglii; otwarcie kościołów w Walii zależne jest od decyzji Zgromadzenia Walijskiego, które nadal zastanawia się nad swoim stanowiskiem w sprawie otwarcia miejsc kultu religijnego.

Myśl dnia

Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.

krd. Stefan Wyszyński

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
54 0.061130046844482