14 kwietnia 2020

Przygotowanie do Bierzmowania 2020

Szczęść Boże!

 Kilka zadań na czas, kiedy jesteśmy w domach - pierwsze to takie, że nie zapominamy o codziennej modlitwie - rano, powierzyć Bogu ten dzień swoimi słowami, poprosić o siłę o Ducha Św., który daje nam pokój i odwagę, a wieczorem - podziękować za dobro, którego doświadczamy.
 Do tego:
 
1.) Przeczytaj Ewangelię wg św. Marka - jest najkrótszą z czterech historii Jezusa - zobacz, że ukazany jest - przez wiele dokonanych cudów - jako Ten, który ma moc nad złym duchem, chorobą, siłami przyrody, śmiercią – czyli jest Panem absolutnym - od nas zależy czy Go przyjmiemy.
 Przyjrzyj się postaci Jezusa, wypisz cuda, których dokonuje.
 
2. ) Katechizm - mówiliśmy o tym na ostatnim spotkaniu - wiele punktów znacie, bo uczyliście się ich do Komunii Św. - ale niektóre są nowe, proszę o zapoznanie się z nimi i nauczenie się ich.  [Pod spodem]
 
3. ) Ostatnim zadaniem, które Wam zostawiłem na spotkaniu było obejrzeć film "Spotkanie - Encounter" - na YT jest w kilku wersjach językowych.
 Prosiłem, żebyście oglądając film - zrobili sobie notatki - "Co nowego mówi mi o Bogu, czego dotąd nie wiedziałem?" i "Która postać wywiera na mnie największe wrażenie, z którą z postaci się najbardziej utożsamiam? - bardzo proszę o dostarczenie na najbliższe spotkanie Waszych wypowiedzi.
 
 

KATECHIZM BIERZMOWANEGO


1. Modlitwa PańskaOjcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

2. Pozdrowienie AnielskieZdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3. Skład apostolskiWierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

4. Pod Twoją obronę, uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami

racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

5. Aniele Boży, Stróżu mój…

 

6. Modlitwa za zmarłych:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

7. Ostateczne rzeczy człowieka:
śmierć, sąd, piekło lub niebo

 

8. Akt wiary.

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy,

Wierzę coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może

 

9. Akt nadziei.

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny,

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

10. Akt miłości.

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty Dobro nieskończone.

 

11. Akt żalu.

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości,

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

12. Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

13. Główne prawdy wiary

 

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

14. Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
I Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
III Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
IV Czcij ojca swego i matkę swoją.
V Nie zabijaj.
VI Nie cudzołóż.
VII Nie kradnij.
VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

15. Pięć przykazań kościelnych

 

I. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

IV. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

V. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

16. Siedem sakramentów świętych

 

1. chrzest, 2. bierzmowanie, 3. Eucharystia

4. pokuty i pojednania, 5. namaszczenie chorych
6. kapłaństwo, 7. małżeństwo

17. Dary Ducha Świętego:

 

mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń boża

 

18. Siedem grzechów głównych:

 

pycha, chciwość, zazdrość, gniew, lenistwo, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

 

19. Grzechy przeciw Duchowi Św.

 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego.

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.

5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziale serce.

6. Odkładać pokutę aż do śmierci.

 

20. Pięć warunków dobrej spowiedzi:


I rachunek sumienia

II szczera spowiedź

III żal za grzechy

IV postanowienie poprawy

V zadośćuczynienie

 

21. Trzy cnoty boskie:

 

wiara, nadzieja, miłość

 

22. Najprzedniejsze dobre uczynki.

 

post, modlitwa, jałmużna

 

23. Uczynki miłosierne co do duszy:

- głodnych nakarmić

- spragnionych napoić

- nagich przyodziać

- podróżnych w dom przyjąć

- więźniów nawiedzać

- chorych odwiedzać

- umarłych pogrzebać

 

24. Uczynki miłosierne co do ciała:

- grzesznych napominać

- nieumiejętnych pouczać

- strapionych pocieszać

- wątpiącym dobrze radzić

- urazy chętnie darować

- krzywdy cierpliwie znosić

- modlić się za żywych i umarłych

 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego.

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.

5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziale serce.

6. Odkładać pokutę aż do śmierci.

 

25. Święta nakazane:

1 stycznia ⇒ Świętej Bożej Rodzicielki 
[tylko w Polsce]

Wniebowstąpienie Jezusa [tylko w Anglii]
29 czerwca ⇒ Św. Piotra i św. Pawła [tylko w Anglii]

6 stycznia ⇒ Objawienie Pańskie, Trzech Króli

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało

15 sierpnia ⇒ Wniebowzięcie NMP

1 listopada ⇒ Wszystkich Świętych

25 grudnia ⇒ Boże Narodzenie

Myśl dnia

Bądź wierny sobie , a nie będziesz niewierny innym.

Francis Bacon

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
54 0.058624029159546