14 marca 2020

24h dla Pana 20-21.03.2020

24 godziny dla Pana od 12.00 w piątek 20.03. do 12.00 w sobotę 21.03.

Kościół będzie otwarty przez całą noc.

Każdą godzinę rozpoczynamy od uwielbienia, potem będzie przeproszenie, prośba i dziękczynienie.

Proszę zgłaszać intencje modlitewne.

12.00 Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który dla nas był kuszony i ukrzyżowany

            Przepraszamy za brak wrażliwości na obecność Pana Boga pośród nas

            Prosimy o dar wiary

            Dziękujemy za Kościół w któym jest obecny Jezus

13.00 Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, który nas odkupił krwią swoją

            Przepraszamy za brak postu piątkowego

           Prosimy o dar widzenia tego co Pan Jezus dla nas zrobił

           Dziękujemy za ofiarę Chrystusa

14.00 Uwielbiajmy Pana, który mówi do nas w swojej Ewangelii

            Przepraszamy za to, że mało czasu przeznaczamy na czytanie Pisma Świętego

           Prosimy o umiejętność przyjmownia Dobrej Nowiny

           Dziękujemy za moc słowa Bożego

15.00 Uwielbiajmy Chrystusa Pana, umęczonego i złożonego do grobu

           Przepraszamy za brak pracy nad sobą

           Prosimy o dar przyjęcia słów wypowiedzianych na Krzyżu

          Dziękujemy za moc Krzyża Świętego

16.00 Uwielbiajmy Chrystusa, który miłuje swój Kościół

            Przepraszamy za brak utożsamiania się z Kościołem

            Prosimy o umiejętność odkrycia czym dobra innych zostałem/zostałam obdarzony/obdarzona

           Dziękujemy za dar naszej Parafii

17.00 Uwielbiajmy Pana, Króla Apostołów

          Przepraszamy za brak dzielenia się wiarą z innymi.

         W tym trudnym czasie módlmy się o pokój na świecie i jedność chrześcijan wypływającą z pokoju w każdym ludzkim sercu i w każdej rodzinie.

         Dziękujemy za dar Eucharystii

18.00 Uwielbiajmy Boga, Króla męczenników

           Przepraszamy za zbytnie myślenie o sobie

           Módlmy się za odpowiedzialnych na różnych szczeblach, aby podejmując decyzje w sytuacjach wyjątkowych kierowali się miłością bliźniego i dobrem drugiego człowieka.

           Dziękujemy za Boże objawienie

19.00 Uwielbiajmy Boga, którego chwała w świętych jaśnieje

            Przepraszamy za brak posłuszeństwa Bożej woli

            Módlmy się za niewierzących, oddalonych od Kościoła oraz wątpiących w Boże miłosierdzie, aby dostąpili łaski nawrócenia.

            Dziękujemy za rodziny naszej parafii.

20.00 Uwielbiajmy Chrystusa, Najwyższego Pasterza

             Przepraszamy za narzekanie 

Módlmy się za dzieci i młodzież, aby korzystając z nowoczesnej technologii potrafili przeciwstawiać się złu i rozpoznawać  antyewangeliczne treści w telewizji i internecie.

           Dziękujemy za to że jesteśmy dziećmi Bożymi

21.00 Uwielbiam Cię Panie w Twojej świętej obecności pośród nas. Zawsze, wszędzie i mimo wszystko.

           Przepraszam Cię Panie, za każdą moją zdradę Twojej Miłości. 

           Proszę Cię Boże przymnóż mi wiary. Pozwól mi przyjść do siebie z całą niedoskonałością i uczyć się od Ciebie Miłości. 

           Dziękuję Tobie Panie za wszelkie dobro, które mi dajesz. 

 22.00 Uwielbiam Cię w Twojej potędze i wielkości, w tym, że nie mieścisz się w naszych wyobrażeniach, a nasze schematy łamiesz. Że jesteś ponad naszym ludzkim pojmowaniem świata oraz Ciebie i że uczysz nas pojmować na swój własny, święty sposób. 

            Przepraszam za pójście na łatwiznę, za wygodne obranie sobie większych drzwi.

Proszę Cię daj mi siłę i odwagę aby sprostać wszystkim przeciwnością, aby się nie poddać, aby zawsze walczyć o relacje z Tobą. 

            Dziękuję Tobie, że z Tobą nie muszę się już niczego bać . 

23.00 Uwielbiam Cię Boże w Twojej świętej mocy, która jest ponad naszą ludzką słabością. Która wprowadza światło w największe ciemności, wyciąga z najgłębszych trudności i daje życie tam gdzie śmierć zabrała już wszelką nadzieje. 

           Przepraszam za to, że nie kocham Cię całym swoim sercem, całą swoją dusza, całym swoim umysłem. 

Proszę Cię Boże, nie zdejmuj ze mnie Swojej ręki, aby moje nogi się nie chwiały i z całą pewnością szły w Twoim kierunku. 

           Dziękuje, za to że jesteś. 

24.00 Bóg zstąpił na ziemię, uwielbiajmy Wcielone Słowo.

 Przepraszam za każdą, jedną ranę na Twoim świętym, umęczonym ciele, która spowodowana była moimi odstępstwami. 

Módlmy się za rodziców, aby byli wzorem i przykładem pięknej miłości bliźniego i Boga dla swoich dzieci.

Dziękuje za dar Twojego Słowa, Twojego Ciała, Twojej żywej obecności pośród nas. 

1.00 Uwielbiajmy Chrystusa Pana, którego nazwano synem cieśli.

Przepraszam za wszelkie niewykorzystanie Twojej łaski, za wszelkie zmarnowane dobro.

 Módlmy się za polskich kapłanów posługujących zagranicą, o siły duchowe i zdrowie dla nich, aby przykładem swojego życia prowadzili owczarnię Chrystusa.

                   Dziękuję za to, że już 2000 lat temu pokonałeś śmierć i wszelkie ludzkie cierpienie. 

2.00 Uwielbiajmy Chrystusa Odkupiciela, który chce, abyśmy wszystkie dobra otrzymali przez Maryję.

         Przepraszamy za brak wiary.

Proszę Cię Boże napełniaj mnie swoich Duchem, aby On był we mnie świadectwem Twojej obecności, Twojej dobroci, Twojej Miłości. 

Za to, że nie zostawiasz nas samych sobie i z wielką dobrocią odpowiadasz na nasze modlitwy. 

3.00 Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego

             Przepraszamy za brak nadziei

Módlmy się za dusze pozostające wśród ogni czyśćcowych, a zwłaszcza za dusze nieletnich żołnierzy i cywilów poległych w wojnach.

    Dziękujemy za dar stworzenia.

 

4.00 Uwielbiajmy Boga, który posyła do nas swojego Ducha.

          Przepraszamy za brak miłości.

          Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne by nam wierzącym nie zabrakło duszpasterzy 

        Dziękujemy za dar odkupienia.

5.00     Uwielbiamy Boga, który obdarowuje nas swoim miłosierdziem.

           Przepraszamy za nieufność.

           Módlmy się o pokój na świecie. By w ludzkich sercach nie było nienawiści do drugiego człowieka.

         Dziękujemy za dar uświęcenia.

6.00 Uwielbiamy Boga, który nieustannie wychodzi nam na przeciw ze swoją uzdrawiającą łaską

          Przepraszamy za brak otwartości na Boże zaproszenie.

          Módlmy się za papieża i biskupów by kierowali kościołem zgodnie z wolą Bożą

         Dziękujemy za ludzi dobrej woli.

7.00 Uwielbiajmy Boga, który zaprasza nas do udziału w Jego dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

         Przepraszamy za niweczenie Bożego działania w nas.           

Módlmy się o rychłe wygaśnięcie pandemii korono wirusa na świecie. Za chorych by powrócili do zdrowia jeżeli jest taka wola naszego Pana. Za zmarłych z powodu tej choroby by dostąpili radości życia wiecznego. Za lekarzy i personel medyczny by zawsze stawiali dobro swoich pacjentów na pierwszym miejscu.

        Dziękujemy za przykład tych, którzy poszli za zaproszeniem Świętymi bądźcie

 8.00  Uwielbiajmy Boga, który daje nam kolejną szansę.

            Przepraszamy za zatrzymywanie Bożych darów i charyzmatów tylko dla siebie.

Módlmy się o to by wierni w Anglii i Walii mogli jak najszybciej uczestniczyć wraz z księżmi w nabożeństwach i mszach w kościołach karmiąc swoją dusze ciałem i krwią naszego Zbawiciela.

           Dziękujemy Ci Panie że jesteś z nami.

9.00   Uwielbiajmy Boga, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.

           Przepraszamy za niszczenie tego podobieństwa do Boga

           Aby świat patrząc na mnie wiedział skąd przychodzę i dokąd zmierzam. 

           Dziękujemy za niezmierzoną Bożą miłość.

10.00 Uwielbiajmy Boga, który przywraca życie i na nowo nas przyobleka.

          Przepraszamy za brak otwartości.

            Prowadź, wspieraj, strzeż. 

           Dziękujemy Panie za to że o nas się troszczysz.

11.00 Uwielbiajmy Boga, który mówi do nas wypłyń na głębię pokazując nam nowe możliwości wzrostu.

          Przepraszamy za to że trzymamy się kurczowo złych przyzwyczajeń.

          W intencji Parafian o dobre przeżywanie czasu Wielkiego Postu.

         Dziękujemy za ten wyjątkowy czas, który nam dajesz, abyśmy doświadczyli otwartych oczu i uszu i mogli wraz z Tobą podziwiać piękno świata i tego co nas otacza.

 

  





Myśl dnia

Dzieci są pomostem wiodącym do nieba.

przysłowie perskie

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
54 0.066684007644653