9 grudnia 2018

Bóg mówi do człowieka, człowiek mówi do Boga

W tym roku w czasie Adwentu zwróćmy szczególną uwagę na słowa Boga wypowiadane do człowieka i na słowa człowieka wypowiadane do Boga. Przepiszmy te fragmenty, które w szczególny sposób nas dotykają, i podzielmy się nimi przesyłając je na email parafialny podając księgę, rozdział i wers.

 

                                                                                               
Ks. Rodzaju 3,9 - 22

 

 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: 
«Ponieważ to uczyniłeś, 
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; 
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 
15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
ono zmiażdży ci głowę, 
a ty zmiażdżysz mu piętę». 
16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». 
17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - 
przeklęt niech będzie ziemia z twego powodu: 
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie 
po wszystkie dni twego życia. 
18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, 
a przecież pokarmem twym są płody roli. 
19 W pocie więc oblicza twego 
będziesz musiał zdobywać pożywienie, 
póki nie wrócisz do ziemi, 
z której zostałeś wzięty; 
bo prochem jesteś 
i w proch się obrócisz!» 
20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. 
21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». 

 

 

 

 

 

Ks. Rodzaju 4,6 - 15

 

 

 

 Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować». 
Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» 10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! 11 Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. 12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» 13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. 14 Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 15 Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. 

 

Mojżesz poprosił Boga: "Ukaż mi Twoją chwałę". On odrzekł: "Sprawię, że przed twoimi oczami przejdzie cały mój majestat i wypowiem imię, które brzmi PAN. Komu chcę ukazać łaskę, temu okazuję, a jeśli chcę obdarzyć kogoś miłosierdziem, to go obdarzam". Księga Wyjścia 33:18-19

 

Mt 9, 22: Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.

Mt 6, 19-21: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Mt 7, 7: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Mt 6, 33-34: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

 

Jan 3,3-6

 

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

 

3:4

 

Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?

 

3:5

 

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

 

3:6

 

Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

 

Jan, rozdział 8, werset 12
„A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.”

Boże oświetlaj mą drogę bym nigdy nie zbłądził w ciemności świata

 

Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.

 

8 W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc; i będziecie moimi uczniami.

 

9 Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości.

 

Mateusza 7 ,24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

 

 

 

EWANGELIA  LUKASZA  24 .17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

 

 

 

  Mateusza  16  21 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».

 

 

 

MAREK 4,13  I Mowil im ,Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?

 

 

 

LUKASZA 8 ,11  Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. 12 Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13 Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. 14 To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. 15 W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. 

 

 

 

Łukasz rozdział 9 werset 48
„Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki.”
I trochę dalej rozdział 9 werset 50
„Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.”

Jezu otwórz me oczy bym zawsze widział swego brata i siostrę w drugim człowieku

 

 KSIĘGA LICZB 27, 12-17

 

 Potem Pan rzekł do Mojżesza: Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daję Izraelitom.Gdy go zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron, za to, żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość przez [danie im] wody. To są wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin.

 

Rzekł więc Mojżesz do Pana:

 

O Panie, od którego zależy życie wszystkich istot, wyznacz do kierowania społecznością męża,który by na jej czele wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza.

 


Mk 7 14-16: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».

Mk 11, 22-25: Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

 

 

 

BÓG: "Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa z którego ci zakazałem jeść? (Rdz 3,8:11)

 

 

 

CZŁOWIEK: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała i owoc tego drzewa i zjadłem" (Rdz 3,12) 

 

Ewangelia św. Jana
8,7-19
19 Na to powiedzieli Mu:<<Gdzie jest Twój Ojciec?>>
Jezus odpowiedział:<<Nie znacie Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście Ojca mego>>.

Ewangelia wg św. Mateusza
18, 21-35
21 Wtedy Piotr zbliżył sie do Niego i zapytał:<<Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli.mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?>>
22   Jezus mu odrzekł: <<Nie mówięci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

 

Mojżesz poprosił Boga: "Ukaż mi Twoją chwałę". On odrzekł: "Sprawię, że przed twoimi oczami przejdzie cały mój majestat i wypowiem imię, które brzmi PAN. Komu chcę ukazać łaskę, temu okazuję, a jeśli chcę obdarzyć kogoś miłosierdziem, to go obdarzam".

 

- Księga Wyjścia 33:18-19  

Ksiega Samuela Rozdzial  3 Wers 10-14

 

Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego . W owym czasie rzadko odzywał się Pan , a widzenia nie były częste . Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu . Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć . A światło Boże jeszcze nie zagasło . Samuel zaś spał w przybytku Pańskim , gdzie znajdowała się Arka Przymierza . Wtedy Pan zawołał Samuela , a ten odpowiedział : « Oto jestem ». Potem pobiegł do Helego mówiąc mu : « Oto jestem : przecież mię wołałeś ». Heli odrzekł : « Nie wołałem cię , wróć i połóż się spać ». Położył się zatem spać . Lecz Pan powtórzył wołanie : « Samuelu !» Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc : « Oto jestem : przecież mię wołałeś ». Odrzekł mu : « Nie wołałem cię , synu . Wróć i połóż się spać ». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana , a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione . I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie : « Samuelu !» Wstał więc i poszedł do Helego , mówiąc : « Oto jestem : przecież mię wołałeś ». Heli spostrzegł się , że to Pan woła chłopca . Rzekł więc Heli do Samuela : « Idź spać ! Gdyby jednak kto cię wołał , odpowiedz : Mów , Panie , bo sługa Twój słucha ». Odszedł Samuel , położył się spać na swoim miejscu . Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem : « Samuelu , Samuelu !» Samuel odpowiedział : « Mów , bo sługa Twój słucha ». Powiedział Pan do Samuela : « Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi , że wszystkim , którzy o niej usłyszą , zadzwoni w obydwu uszach . W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego , co mówiłem o jego domu , od początku do końca . Dałem mu poznać , że ukarzę dom jego na wieki za grzech , o którym wiedział : synowie jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo , a on ich nie skarcił . Dlatego przysiągłem domowi Helego : Wina domu Helego nie będzie nigdy odpuszczona ani przez ofiarę krwawą , ani przez pokarmową ». Samuel leżał do rana , potem otworzył bramę przybytku Pańskiego . Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu . Lecz Heli zawołał Samuela i rzekł : « Samuelu , synu mój !» On odpowiedział i rzekł : « Oto jestem ». [ Heli ] zagadnął : « Co to za słowa , które [ Bóg ] wyrzekł do ciebie ? Niczego przede mną nie ukrywaj ! Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci , gdybyś ukrył coś przede mną ze słów , które do ciebie powiedział ». Samuel opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed nim nie zamilczał . A [ Heli ] rzekł : « On jest Panem ! Niech czyni , co uznaje za dobre ». Samuel dorastał , a Pan był z nim . Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię . Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali , że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pańskim . I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo , albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo . Heli był bardzo stary , tymczasem jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Pana . 

Jan rozdział 16, werset 33
„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.”

Panie daj mi siłę bym mimo trudności i zwątpienia nigdy nie zatracił wiary w ciebie

1 List do Koryntian

10. A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśl

Jan rozdział 12, werset 24-26

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.

12:25

Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

12:26

Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Panie dodaj mi odwagi bym zawsze ciebie naśladował i wypełniał przykazania które prowadzą nas do ciebie. By moje życie było już zawsze świadectwem wiary i miłości do ciebie Panie, a moje uczynki przyciągały innych do ciebie. 

 

J 6, 63: Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

J 6, 68: Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.

Księga Wyjścia 4, 1-9.

 

 

"Na to powiedział Mojżesz: A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale? Wówczas Pan zapytał go: Co masz w ręku? Odpowiedział: Laskę. Wtedy rozkazał: Rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię, i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go, i stał się znów laską w jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ponownie rzekł do niego Pan: Włóż rękę w zanadrze! I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. I rzekł znów: Włóż rękę w zanadrze! I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. 

Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię; a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi."

Mateusz rozdział 14 werset 26

Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

14:27

Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!

14:28

A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie.

14:29

A On rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa.

14:30

A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie.

14:31

A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?

14:32

A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał.

14:33

A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym.

 

Panie dodaj mi wiary gdy mój umysł będą miotały fale zwątpienia bym zawsze ufał tobie a moje serce już zawsze należało do ciebie 

J 2, 5: Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

J 15, 16-17: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Mt 6, 33-34: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

 

 

 

 

 

 

Myśl dnia

Gdy dusza przyjmuje Ducha Świętego staje się w Nim odnowiona, umocniona i pokrzepiona

Św. Grzegorz z Nysy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
52 0.14233803749084